0911 653 300 kovplus@kovplus.sk

Naše služby

Výkup kovového odpadu:
Naša spoločnosť vykupuje hlavne kovový odpad v našich prevádzkach od občanov ako aj zároveň spolupracujeme s uznávanými spoločnosťami pri odbere kovového odpadu

Zvážanie a triedenie kovového odpadu, papiera, plastov a komunálneho odpadu:
Zvážanie kovového odpadu, papiera, plastov a komunálneho odpadu z rôznych podnikov ako aj prevádzok od našich dodávateľov za účelom ďalšieho triedenia, separácie a úpravy

Prekládka:
Prekládky, vykládky, nakládky sypkého tovaru v kapacite 1 000 000 t/ ročne, magnetického tovaru o kapacite 400 000t/ročne. Prekládky, vykládky, nakládky kusového a paletizovaného tovaru o kapacite 500 000t/ročne.

Skladovanie:
Uskladnenie sypkého, magnetického, kusového a paletizovaného tovaru na voľnej ploche, ako aj pod prístreškami a uzamykateľných halách

Likvidácia starých technologických strojov a zariadení:
Profesionálna likvidácia starých objektov, konštrukcií, budov, práca vo výškach a v náročných podmienkach

Delenie nadrozmerných kovových telies:
Delenie nadrozmerných kovových aj nekovových telies, strojov a ich úpravy na určený rozmer. Toto delenie prevádzajú naši vysoko odborní a zaškolení pracovníci v prísne bezpečnostných podmienkach

Prenájom veľkokapacitných kontajnerov:
Krátkodobý a dlhodobý prenájom veľkokapacitných kontajnerov + zabezpečenie vývozu materiálu v týchto kontajneroch