Priemyselné areály

Priemyselný areál KOVPLUS
Haniska - Košice

Ponúkame na prenájom spevnené a nespevnené plochy až do 10000m². Tento areál sa nachádza len 700m od diaľnice R2, ktorá má byť dokončená v roku 2025. Areál je situovaný na strategickom mieste, ktoré poskytuje atraktívne možnosti pre rozvoj Vášho biznisu.

Priemyselný areál KOVPLUS
Kostoľany nad Hornádom

V tomto areáli ponúkame na prenájom skladové a výrobné priestory, kancelárske priestory a taktiež spevnené plochy. Výnimočnosť tohto areálu spočíva v železničnej vlečke, ktorá je súčasťou areálu. Efektívna kapacita vlečky je 24 vagónov a denne vieme vyložiť/naložiť viac ako 50 vagónov.

Prekládka tovarov

Zabezpečujeme prekládku, vykládku, nakládku sypkého tovaru v kapacite 1 000 000 t/ ročne, magnetického tovaru o kapacite 400 000 t/ročne. Prekládka, vykládka a nakládka kusového a paletizovaného tovaru o kapacite 500 000 t/ročne.